Châsse Sainte Rolende

Châsse Sainte Rolende

Châsse van Heilige Rolende Op 13 mei 1599 werden de relikwieën van St-Rolende in het huidige schrijn neergelegd door Zijne Hoogwaardige Excellentie Blaseux, bisschop van Namen. Dank zij de edelmoedigheid van de inwoners van Gerpinnes en talrijke buurgemeenten kon het...
Sainte Rolende

Sainte Rolende

In de achtste eeuw werd Gerpinnes per puur toeval door een bekend evenement getroffen en het geloof der tijden wist het levendig te houden. De naam ervan onderscheidt zich in de geschiedenis en de traditie door de fijne en ontroerende legende van St-Rolende. Volgens...
VILLA ROMAINE

VILLA ROMAINE

Gerpinnes, dat lang omstreden gebied gelegen in het prinsdom van Luik en het graafschap van Namen, bleef tenslotte afhankelijk van de graven. Op administratief gebied behoorde Gerpinnes bij de verpachter van Bouvignes en de onderverdeling ervan, de gemeentesecretarie...